Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Thị trường > Top KL giao dịch »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
29.150
-950
30.627.200
51.700
-1.500
28.903.300
66.500
0
23.811.000
7.950
+140
23.520.800
11.000
+200
23.238.100

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
27.000
-1.000
465.563.880
29.300
+600
212.069.930
41.500
-1.700
128.356.550
8.300
+200
90.430.940
42.900
-1.800
86.346.450

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
20.900
+584
312.166.540
2.300
+200
110.219.860
12.500
+190
110.154.000
2.100
0
82.854.650
31.800
+10.624
79.132.660

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
29.150
-950
30.627.200
51.700
-1.500
28.903.300
66.500
0
23.811.000
49.400
-2.600
22.071.400
38.750
-550
20.544.300

 

1.355,78
-11,58
-0,85%
313,65
-4,64
-1,46%
88,82
-0,05
-0,06%
1.465,58
-21,46
-1,44%