Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

LPB (LienViet Post Bank)

13.850 +200 (+1,46%)
KLGD (CP) 4.750.000  GTGD (Tr VND) 91.626,05
Cập nhật lúc: 1:51 CH 03/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá LPB

LPB

Biểu đồ Khối lượng GD LPB

LPB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.900

Giá mở cửa (VND) 13.850

% Thay đổi (%) 1,83%

KLGD (CP) 7.651.200

GTGD (VND) 105.738.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10.338.241

Cao nhất 52 tuần (VND) 20.601

Thấp nhất 52 tuần (VND) 7.748

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)24.034,56

SLCP lưu hành (Tr CP) 1.729,11

Doanh thu thuần (Tỷ VND)14.170,31

PE 4,92

PB 1,00

EPS (VND) 2.825

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00