Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

CTG (VIETINBANK)

17.300 +100 (+0,58%)
KLGD (CP) 410.720  GTGD (Tr VND) 7.444,30
Cập nhật lúc: 2:47 CH 27/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CTG

CTG

Biểu đồ Khối lượng GD CTG

CTG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)17.300

Giá mở cửa (VND) 17.200

% Thay đổi (%) 0,58%

KLGD (CP) 410.720

GTGD (VND) 7.106.260.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 748.714

Cao nhất 52 tuần (VND) 19.650

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.961

 Cập nhật lúc: 27/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)64.414,90

SLCP lưu hành (Tr CP) 3.723,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)26.462,27

PE 9,42

PB 1,07

EPS (VND) 1.836

 Cập nhật lúc: 27/04/2017 14:15:00