Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

VSC (VICONSHIP)

57.600 0 (0,00%)
KLGD (CP) 99.340  GTGD (Tr VND) 5.735,67
Cập nhật lúc: 2:47 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VSC

VSC

Biểu đồ Khối lượng GD VSC

VSC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)57.600

Giá mở cửa (VND) 57.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 99.340

GTGD (VND) 5.692.150.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 99.713

Cao nhất 52 tuần (VND) 75.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 49.159

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.624,09

SLCP lưu hành (Tr CP) 45,56

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.082,17

PE 10,50

PB 1,89

EPS (VND) 5.487

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00