Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VN30

666,22 +4,41 (+0,67%)
KL(Nghìn CP) 53,16 GT(Tỷ VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:01 CH 03/03/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VN30

VN30

Biểu đồ Khối lượng GD VN30

VN30

Triệu CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá 1.267

Thay đổi 1,32

% Thay đổi (%) 0,44%

KLGD (CP) 0

GTGD (Tỷ VND) 0,00

+/- 1 Tuần (%) 3,82

+/- 1 Tháng (%) 7,27

+/- 1 Năm (%) 13,14

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.267.678,72

PE 13,92

PB 2,28

EPS (Tỷ VND) 3.704

 Cập nhật lúc: 01/03/2024 14:15:00