Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VN30

666,22 +4,41 (+0,67%)
KL(Nghìn CP) 53,16 GT(Tỷ VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:01 CH 22/01/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VN30

VN30

Biểu đồ Khối lượng GD VN30

VN30

Triệu CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá 90.968

Thay đổi 7,88

% Thay đổi (%) 0,87%

KLGD (CP) 127.190.636

GTGD (Tỷ VND) 2.766,01

+/- 1 Tuần (%) 2,51

+/- 1 Tháng (%) -4,45

+/- 1 Năm (%) 1,57

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.805.214,98

PE 17,93

PB 4,89

EPS (Tỷ VND) 3.931

 Cập nhật lúc: 15/01/2019 14:15:00