Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

VN30

666,22 +4,41 (+0,67%)
KL(Nghìn CP) 53,16 GT(Tỷ VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:01 CH 27/11/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VN30

VN30

Biểu đồ Khối lượng GD VN30

VN30

Triệu CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá 149.303

Thay đổi -7,78

% Thay đổi (%) -0,52%

KLGD (CP) 1.019.028.978

GTGD (Tỷ VND) 35.072,35

+/- 1 Tuần (%) 2,80

+/- 1 Tháng (%) 7,29

+/- 1 Năm (%) 36,80

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.754.044,44

PE 16,72

PB 3,19

EPS (Tỷ VND) 4.099

 Cập nhật lúc: 26/11/2021 14:15:00