Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VN30

666,22 +4,41 (+0,67%)
KL(Nghìn CP) 53,16 GT(Tỷ VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:01 CH 22/03/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VN30

VN30

Biểu đồ Khối lượng GD VN30

VN30

Triệu CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá 98.178

Thay đổi -20,52

% Thay đổi (%) -2,05%

KLGD (CP) 200.032.149

GTGD (Tỷ VND) 4.262,65

+/- 1 Tuần (%) -2,75

+/- 1 Tháng (%) -0,59

+/- 1 Năm (%) 11,60

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.966.873,52

PE 19,83

PB 5,08

EPS (Tỷ VND) 3.806

 Cập nhật lúc: 21/03/2019 14:15:00