Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

VN30

666,22 +4,41 (+0,67%)
KL(Nghìn CP) 53,16 GT(Tỷ VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:01 CH 28/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VN30

VN30

Biểu đồ Khối lượng GD VN30

VN30

Triệu CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá 96.390

Thay đổi -22,02

% Thay đổi (%) -2,23%

KLGD (CP) 150.253.905

GTGD (Tỷ VND) 4.743,24

+/- 1 Tuần (%) -7,37

+/- 1 Tháng (%) -10,81

+/- 1 Năm (%) 2,00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.804.531,30

PE 19,47

PB 5,45

EPS (Tỷ VND) 4.065

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00