Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
8.900
-31,54%
600
13.100
-28,81%
1.000
20.350
-28,60%
2.700
3.000
-28,58%
96.200
4.650
-25,13%
24.300

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
3.400
-27,66%
43.000
29.000
-24,08%
6.000
13.300
-22,67%
1.000
15.900
-22,06%
10.050
17.000
-20,93%
5.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
6.600
-70,67%
20.000
28.000
-62,77%
2.000
11.100
-44,22%
1.000
14.500
-43,14%
14.000
26.700
-42,58%
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
20.250
-2,65%
7.659.100
29.900
-1,65%
1.504.300
8.910
-1,22%
5.736.300
61.300
-1,13%
509.800
28.250
-1,06%
4.442.500

 

1.105,96
+4,64
+0,42%
227,60
+0,82
+0,36%
84,19
+0,17
+0,20%
1.100,85
+8,39
+0,77%