Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
9.250
-30,98%
2.370
18.000
-29,42%
3.560
7.520
-26,28%
8.510
36.200
-26,13%
170
20.250
-23,59%
980

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
15.000
-67,81%
1.000
13.400
-39,09%
11.000
31.000
-37,12%
5.000
8.000
-36,51%
97.000
71.000
-28,28%
217.700

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.100
-92,41%
304.200
700
-91,36%
120.000
600
-91,18%
6.000
1.500
-87,07%
3.000
2.400
-78,57%
3.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
17.700
-4,07%
637.280
36.100
-3,48%
2.878.730
31.700
-3,36%
205.460
124.000
-2,37%
255.280
59.100
-1,50%
3.080.000

 

1.051,77
+6,91
+0,66%
122,77
+2,65
+2,21%
56,25
+0,56
+1,01%
1.024,62
+5,65
+0,55%