Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
12.450
-40,15%
2.000
7.850
-20,71%
1.600
31.400
-18,97%
2.900
9.400
-18,27%
400
12.400
-16,78%
200

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
63.100
-33,58%
3.300
11.200
-32,12%
1.000
179.100
-30,96%
1.000
13.500
-26,23%
2.000
22.100
-25,59%
5.620

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.700
-85,83%
1.000
6.600
-70,67%
20.000
28.000
-62,77%
2.000
7.800
-54,39%
1.000
13.000
-53,41%
10.010

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
62.900
-4,12%
2.310.000
30.550
-3,48%
15.865.800
19.050
-2,06%
23.835.100
33.250
-1,92%
8.904.300
47.500
-1,76%
2.240.900

 

1.291,92
-9,59
-0,74%
243,97
-4,39
-1,77%
98,05
-0,97
-0,98%
1.316,46
-17,39
-1,30%