Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
20.350
-41,86%
2.700
12.450
-40,15%
2.000
7.700
-18,95%
6.400
5.760
-16,65%
32.500
12.400
-13,29%
200

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
179.100
-37,86%
1.000
45.000
-36,62%
26.100
35.000
-30,00%
33.000
9.700
-27,61%
27.000
10.900
-25,34%
1.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
6.600
-70,67%
20.000
28.000
-62,77%
2.000
11.100
-44,22%
1.000
900
-43,75%
9.000
14.500
-43,14%
14.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
26.250
-10,72%
2.022.500
61.900
-1,59%
1.211.600
78.800
-1,38%
57.700
40.700
-1,22%
4.295.200
38.850
-1,15%
726.300

 

1.096,73
-6,07
-0,56%
226,15
-0,88
-0,39%
84,99
-0,05
-0,06%
1.081,70
-11,46
-1,05%