Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

HHV (Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả)

13.000 +800 (+6,55%)
KLGD (CP) 8.595.900  GTGD (Tr VND) 134.372,75
Cập nhật lúc: 2:23 CH 03/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HHV

HHV

Biểu đồ Khối lượng GD HHV

HHV

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.050

Giá mở cửa (VND) 12.450

% Thay đổi (%) 6,96%

KLGD (CP) 9.564.400

GTGD (VND) 122.295.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 8.261.692

Cao nhất 52 tuần (VND) 24.618

Thấp nhất 52 tuần (VND) 6.240

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)4.016,85

SLCP lưu hành (Tr CP) 307,80

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.094,61

PE 13,08

PB 0,48

EPS (VND) 998

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00