Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

POW (Điện lực Dầu khí Việt Nam)

13.800 -150 (-1,08%)
KLGD (CP) 4.525.300  GTGD (Tr VND) 54.545,10
Cập nhật lúc: 2:16 CH 06/06/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá POW

POW

Biểu đồ Khối lượng GD POW

POW

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.800

Giá mở cửa (VND) 14.000

% Thay đổi (%) -1,08%

KLGD (CP) 6.038.300

GTGD (VND) 83.665.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 7.513.733

Cao nhất 52 tuần (VND) 16.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 8.910

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)32.317,83

SLCP lưu hành (Tr CP) 2.341,87

Doanh thu thuần (Tỷ VND)28.224,12

PE 18,94

PB 0,96

EPS (VND) 729

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00