Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

POW (Điện lực Dầu khí Việt Nam)

11.300 0 (0,00%)
KLGD (CP) 2.668.400  GTGD (Tr VND) 32.163,20
Cập nhật lúc: 1:59 CH 29/11/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá POW

POW

Biểu đồ Khối lượng GD POW

POW

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.300

Giá mở cửa (VND) 11.350

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 3.554.900

GTGD (VND) 40.299.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.410.395

Cao nhất 52 tuần (VND) 14.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.300

 Cập nhật lúc: 29/11/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)26.463,15

SLCP lưu hành (Tr CP) 2.341,87

Doanh thu thuần (Tỷ VND)28.224,12

PE 18,55

PB 0,79

EPS (VND) 609

 Cập nhật lúc: 29/11/2023 14:15:00