Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

GEX (Tập đoàn Gelex)

21.950 +50 (+0,22%)
KLGD (CP) 8.777.000  GTGD (Tr VND) 249.372,77
Cập nhật lúc: 1:40 CH 30/11/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá GEX

GEX

Biểu đồ Khối lượng GD GEX

GEX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)21.900

Giá mở cửa (VND) 21.600

% Thay đổi (%) 1,86%

KLGD (CP) 12.976.400

GTGD (VND) 282.581.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 20.369.512

Cao nhất 52 tuần (VND) 26.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 11.250

 Cập nhật lúc: 29/11/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)18.647,76

SLCP lưu hành (Tr CP) 851,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)32.088,75

PE 42,85

PB 0,86

EPS (VND) 511

 Cập nhật lúc: 29/11/2023 14:15:00