Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

GEX (Tập đoàn Gelex)

13.600 +50 (+0,36%)
KLGD (CP) 3.575.100  GTGD (Tr VND) 101.785,54
Cập nhật lúc: 1:29 CH 03/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá GEX

GEX

Biểu đồ Khối lượng GD GEX

GEX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.600

Giá mở cửa (VND) 13.650

% Thay đổi (%) 0,36%

KLGD (CP) 7.048.200

GTGD (VND) 96.079.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 13.564.267

Cao nhất 52 tuần (VND) 41.913

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.750

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)11.580,34

SLCP lưu hành (Tr CP) 851,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)32.089,93

PE 30,48

PB 0,55

EPS (VND) 446

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00