Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

GEX (Tập đoàn Gelex)

24.150 +450 (+1,89%)
KLGD (CP) 30.644.000  GTGD (Tr VND) 870.659,60
Cập nhật lúc: 2:19 CH 14/06/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá GEX

GEX

Biểu đồ Khối lượng GD GEX

GEX

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)23.700

Giá mở cửa (VND) 23.750

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 35.934.600

GTGD (VND) 868.543.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 14.752.868

Cao nhất 52 tuần (VND) 26.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 16.850

 Cập nhật lúc: 14/06/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)20.180,45

SLCP lưu hành (Tr CP) 851,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)29.997,84

PE 37,92

PB 0,94

EPS (VND) 625

 Cập nhật lúc: 14/06/2024 14:15:00