Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top % tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
27.600
+75,79%
400
11.300
+60,51%
3.500
18.200
+47,36%
1.800
56.800
+37,03%
9.400
50.000
+33,33%
3.400

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
18.400
+174,63%
1.000
27.800
+54,44%
89.160
4.800
+45,45%
202.000
13.900
+34,95%
20.000
13.300
+33,00%
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
9.500
+630,77%
35.791.920
21.300
+343,75%
5.000
8.000
+321,05%
12.000
80.000
+196,30%
100.000
381.500
+180,72%
3.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
18.450
+1,93%
4.337.900
77.900
+1,16%
525.100
92.400
+0,76%
1.290.600
31.800
+0,63%
13.270.100
12.300
+0,40%
3.594.700

 

1.098,15
-4,65
-0,43%
227,08
+0,05
+0,02%
84,94
-0,10
-0,12%
1.087,26
-5,90
-0,54%