Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top % tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
11.300
+61,42%
3.500
17.950
+22,10%
1.000
22.500
+20,96%
100
18.050
+20,33%
100
28.850
+20,20%
100

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
18.400
+32,37%
1.000
4.800
+29,73%
202.000
41.900
+28,92%
4.000
26.000
+23,81%
89.000
15.900
+22,31%
829.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
8.000
+321,05%
12.000
80.000
+196,30%
100.000
185.000
+168,12%
1.000
1.600
+166,67%
1.000
14.400
+105,71%
13.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
16.950
+3,35%
5.568.900
76.800
+3,22%
1.081.000
14.500
+2,11%
29.219.900
28.100
+1,81%
12.851.200
38.600
+1,57%
291.400

 

1.105,96
+4,64
+0,42%
227,60
+0,82
+0,36%
84,19
+0,17
+0,20%
1.100,85
+8,39
+0,77%