Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu »
Mã CK
Giá
+/-
KLGD
15.500
-6,07%
25.357.200
14.050
+43,80%
96.304.200
33.200
+1,84%
35.121.500
28.600
+2,14%
112.968.490
39.500
-7,71%
74.938.060

 

1.437,46
-15,38
-1,06%
420,10
-25,24
-5,67%
107,35
-2,01
-1,84%
1.476,59
-2,02
-0,14%