Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu »
Mã CK
Giá
+/-
KLGD
3.880
+6,88%
25.587.900
50.800
-0,98%
28.847.000
7.990
+4,99%
22.048.200
28.100
+4,07%
147.687.230
26.500
-1,85%
217.688.830

 

1.339,64
-10,84
-0,81%
358,98
+0,11
+0,03%
96,77
-0,68
-0,70%
1.446,22
-12,44
-0,85%