Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
36.200
-12.800
170
18.000
-7.500
3.560
20.250
-6.250
980
60.000
-6.000
28.770
46.600
-5.200
1.660

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
15.000
-31.600
1.000
71.000
-28.000
217.700
31.000
-18.300
5.000
59.400
-12.500
1.000
78.400
-9.000
3.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
51.000
-41.930
387.580
30.000
-39.000
4.460
52.000
-37.490
203.000
54.000
-34.003
9.000
93.200
-33.400
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
124.000
-3.000
255.280
104.100
-1.400
69.270
36.100
-1.300
2.878.730
31.700
-1.100
205.460
59.100
-900
3.080.000

 

1.051,77
+6,91
+0,66%
122,77
+2,65
+2,21%
56,25
+0,56
+1,01%
1.024,62
+5,65
+0,55%