Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
84.100
-61.500
100
46.000
-14.800
100
9.390
-9.510
4.700
21.550
-7.889
300
54.700
-7.400
100

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
53.000
-50.900
50.000
43.600
-33.400
7.000
13.100
-21.100
5.000
16.500
-17.502
18.000
19.200
-10.800
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
17.700
-123.300
1.000
41.900
-68.400
1.000
215.500
-54.500
2.000
28.000
-47.200
2.000
8.700
-26.800
2.270

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
185.000
-3.000
29.600
103.500
-2.200
126.600
78.500
-2.000
553.700
78.200
-700
65.300
77.800
-700
96.000

 

1.039,95
-0,59
-0,06%
203,32
-0,64
-0,31%
76,17
+0,27
+0,36%
1.046,60
+3,46
+0,33%