Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
84.100
-54.900
100
80.000
-14.500
9.900
46.000
-11.000
100
25.500
-7.750
13.900
59.000
-7.500
600

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
53.000
-30.000
50.000
13.100
-24.800
5.000
46.900
-21.100
68.000
16.500
-18.900
18.000
156.000
-13.600
10.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
17.700
-123.300
1.000
28.000
-47.200
2.000
33.700
-43.300
1.000
41.900
-36.900
1.000
8.700
-26.800
2.270

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
192.500
-4.700
30.500
44.700
-2.100
2.632.400
53.100
-1.900
1.541.600
25.000
-750
28.192.600
73.000
-500
205.000

 

1.072,09
+6,25
+0,58%
210,62
+0,62
+0,30%
76,43
+0,89
+1,18%
1.073,38
+3,88
+0,36%