Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Cổ phiếu VPBank chào sàn giá 39.000 đồng đắt hay rẻ?
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
181.400
-18.600
920
125.400
-17.600
320
120.000
-12.600
5.660
12.500
-11.400
520
62.000
-7.800
3.450

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
55.600
-20.400
4.000
14.000
-7.800
7.000
14.100
-6.100
2.000
34.000
-5.300
1.000
33.900
-5.000
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
64.400
-62.200
1.000
32.000
-37.000
6.000
56.500
-32.990
36.840
60.100
-32.830
996.120
29.300
-29.540
10.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
305.000
-3.400
1.540
36.350
-1.650
141.660
90.900
-1.100
804.980
32.200
-600
1.849.050
20.800
-350
2.296.220

 

717,44
+2,97
+0,41%
91,16
0,00
0,00%
56,68
+0,30
+0,53%
666,22
+4,41
+0,67%