Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

HOSE

717,44 +2,97 (+0,41%)
KL(Nghìn CP) 182,51 GT(Tỷ VND) 3.310,18
Cập nhật lúc: 3:01 CH 22/01/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HOSE

HOSE

Biểu đồ Khối lượng GD HOSE

HOSE

Triệu CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá 90.968

Thay đổi 7,88

% Thay đổi (%) 0,87%

KLGD (CP) 127.190.636

GTGD (Tỷ VND) 2.766,01

+/- 1 Tuần (%) 2,51

+/- 1 Tháng (%) -4,45

+/- 1 Năm (%) 2,23

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.981.731,64

PE 15,85

PB 4,11

EPS (Tỷ VND) 3.682

 Cập nhật lúc: 15/01/2019 14:15:00