Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

HOSE

717,44 +2,97 (+0,41%)
KL(Nghìn CP) 182,51 GT(Tỷ VND) 3.310,18
Cập nhật lúc: 3:01 CH 18/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HOSE

HOSE

Biểu đồ Khối lượng GD HOSE

HOSE

Triệu CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá 115.019

Thay đổi 11,43

% Thay đổi (%) 1,00%

KLGD (CP) 308.616.186

GTGD (Tỷ VND) 10.755,03

+/- 1 Tuần (%) 2,38

+/- 1 Tháng (%) 8,54

+/- 1 Năm (%) 19,89

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.127.716,76

PE 21,60

PB 5,59

EPS (Tỷ VND) 3.876

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00