Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

HNX

91,16 0,00 (0,00%)
KL(Nghìn CP) 54,45 GT(Tỷ VND) 0,00
Cập nhật lúc: 2:59 CH 28/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HNX

HNX

Biểu đồ Khối lượng GD HNX

HNX

Triệu CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá 114

Thay đổi -2,58

% Thay đổi (%) -2,20%

KLGD (CP) 44.172.606

GTGD (Tỷ VND) 697.242.684.300,00

+/- 1 Tuần (%) -5,59

+/- 1 Tháng (%) -9,35

+/- 1 Năm (%) 4,56

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)214.011,27

PE 11,62

PB 1,87

EPS (Tỷ VND) 2.817

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00