Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

HNX

91,16 0,00 (0,00%)
KL(Nghìn CP) 54,45 GT(Tỷ VND) 0,00
Cập nhật lúc: 2:59 CH 18/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HNX

HNX

Biểu đồ Khối lượng GD HNX

HNX

Triệu CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá 133

Thay đổi 1,81

% Thay đổi (%) 1,38%

KLGD (CP) 79.906.884

GTGD (Tỷ VND) 1.399.410.837.300,00

+/- 1 Tuần (%) 4,33

+/- 1 Tháng (%) 7,07

+/- 1 Năm (%) 12,80

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)244.630,15

PE 13,98

PB 2,39

EPS (Tỷ VND) 3.475

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00