Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top NĐTNN mua »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
20.800
0
19.720.000
3.570
0
15.911.500
6.320
-70
1.774.500
18.900
0
1.208.900
78.300
-900
801.100

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
9.200
+200
273.517.770
22.200
+500
74.416.100
41.000
+1.100
45.348.370
25.400
+100
38.637.330
19.200
+500
2.257.680

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
28.000
+1.486
138.380.320
31.800
+10.624
79.132.660
16.000
+1.150
56.284.000
15.400
-10
50.802.150
7.800
-120
454.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
20.800
0
19.720.000
18.900
0
1.208.900
78.300
-900
801.100
74.600
-400
692.300
77.600
-100
236.200

 

1.065,23
+5,79
+0,54%
207,50
+1,55
+0,75%
76,76
+0,27
+0,35%
1.073,68
+6,44
+0,60%