Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top NĐTNN mua »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
26.350
-250
11.978.300
9.960
+120
4.540.300
17.800
+350
581.300
75.400
-1.100
575.200
78.400
-400
200.800

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
17.200
-200
218.181.040
24.500
+1.500
72.327.010
46.300
-400
21.551.380
8.700
0
4.207.690
9.100
+1.400
1.571.450

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
28.000
+3.220
138.380.320
31.800
+10.624
79.132.660
16.000
+1.150
56.284.000
49.100
+919
4.327.870
19.300
+197
2.495.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
26.350
-250
11.978.300
17.800
+350
581.300
75.400
-1.100
575.200
75.300
+500
551.400
78.400
-400
200.800

 

1.157,13
+4,70
+0,40%
236,35
+1,85
+0,79%
88,78
+0,34
+0,38%
1.166,26
+1,81
+0,16%