Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SHS (Chứng khoán SG - HN)

9.000 0 (0,00%)
KLGD (CP) 101.152.050  GTGD (Tr VND) 90.319,29
Cập nhật lúc: 2:30 CH 06/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHS

SHS

Biểu đồ Khối lượng GD SHS

SHS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)9.000

Giá mở cửa (VND) 9.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 10.358.905

GTGD (VND) 92.512.592.300

KLGDTB 10 Ngày (CP) 19.682.802

Cao nhất 52 tuần (VND) 24.421

Thấp nhất 52 tuần (VND) 4.900

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)7.318,41

SLCP lưu hành (Tr CP) 813,16

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.542,47

PE 40,15

PB 0,78

EPS (VND) 224

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00