Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SHS (Chứng khoán SG - HN)

24.700 +400 (+1,65%)
KLGD (CP) 32.128.850  GTGD (Tr VND) 78.872,73
Cập nhật lúc: 2:28 CH 16/03/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHS

SHS

Biểu đồ Khối lượng GD SHS

SHS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.700

Giá mở cửa (VND) 24.400

% Thay đổi (%) 1,65%

KLGD (CP) 3.448.195

GTGD (VND) 84.684.882.900

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.876.767

Cao nhất 52 tuần (VND) 24.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 6.778

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.470,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 100,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.089,56

PE 6,48

PB 1,67

EPS (VND) 3.809

 Cập nhật lúc: 16/03/2018 14:15:00