Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SHS (Chứng khoán SG - HN)

14.600 -600 (-3,95%)
KLGD (CP) 11.763.060  GTGD (Tr VND) 17.638,09
Cập nhật lúc: 2:19 CH 15/08/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHS

SHS

Biểu đồ Khối lượng GD SHS

SHS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)14.500

Giá mở cửa (VND) 15.200

% Thay đổi (%) -4,61%

KLGD (CP) 1.492.090

GTGD (VND) 22.227.365.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.297.902

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.500

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.528,24

SLCP lưu hành (Tr CP) 105,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.089,56

PE 9,00

PB 1,17

EPS (VND) 1.610

 Cập nhật lúc: 15/08/2018 14:15:00