Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SHS (Chứng khoán SG - HN)

14.600 +300 (+2,10%)
KLGD (CP) 2.737.130  GTGD (Tr VND) 3.979,84
Cập nhật lúc: 10:13 SA 17/10/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHS

SHS

Biểu đồ Khối lượng GD SHS

SHS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)14.300

Giá mở cửa (VND) 13.800

% Thay đổi (%) 1,42%

KLGD (CP) 1.185.001

GTGD (VND) 16.882.313.200

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.610.479

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.500

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.507,16

SLCP lưu hành (Tr CP) 105,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.089,56

PE 3,55

PB 0,90

EPS (VND) 4.031

 Cập nhật lúc: 16/10/2018 14:15:00