Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SHS (Chứng khoán SG - HN)

15.500 -500 (-3,13%)
KLGD (CP) 10.563.710  GTGD (Tr VND) 16.742,82
Cập nhật lúc: 2:25 CH 25/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHS

SHS

Biểu đồ Khối lượng GD SHS

SHS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)15.300

Giá mở cửa (VND) 16.000

% Thay đổi (%) -4,37%

KLGD (CP) 1.259.571

GTGD (VND) 19.854.835.100

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.609.452

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 9.800

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.612,55

SLCP lưu hành (Tr CP) 105,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.089,56

PE 3,25

PB 0,93

EPS (VND) 4.710

 Cập nhật lúc: 25/05/2018 14:15:00