Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SHS (Chứng khoán SG - HN)

11.400 -100 (-0,87%)
KLGD (CP) 2.201.000  GTGD (Tr VND) 2.522,62
Cập nhật lúc: 11:12 SA 24/04/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHS

SHS

Biểu đồ Khối lượng GD SHS

SHS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.500

Giá mở cửa (VND) 11.300

% Thay đổi (%) 1,77%

KLGD (CP) 744.324

GTGD (VND) 8.523.724.600

KLGDTB 10 Ngày (CP) 609.224

Cao nhất 52 tuần (VND) 18.166

Thấp nhất 52 tuần (VND) 9.439

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.383,58

SLCP lưu hành (Tr CP) 207,27

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.243,59

PE 3,38

PB 0,65

EPS (VND) 3.397

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00