Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SHS (Chứng khoán SG - HN)

12.700 0 (0,00%)
KLGD (CP) 94.438.630  GTGD (Tr VND) 120.035,20
Cập nhật lúc: 11:29 SA 08/06/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHS

SHS

Biểu đồ Khối lượng GD SHS

SHS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)12.700

Giá mở cửa (VND) 12.800

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 17.557.009

GTGD (VND) 222.190.489.500

KLGDTB 10 Ngày (CP) 25.884.444

Cao nhất 52 tuần (VND) 16.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 4.900

 Cập nhật lúc: 07/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)10.327,09

SLCP lưu hành (Tr CP) 813,16

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.542,47

PE 56,66

PB 1,09

EPS (VND) 224

 Cập nhật lúc: 07/06/2023 14:15:00