Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SHS (Chứng khoán SG - HN)

18.100 0 (0,00%)
KLGD (CP) 400.365.910  GTGD (Tr VND) 733.192,56
Cập nhật lúc: 2:59 CH 30/11/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHS

SHS

Biểu đồ Khối lượng GD SHS

SHS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)18.100

Giá mở cửa (VND) 17.600

% Thay đổi (%) 2,84%

KLGD (CP) 23.793.094

GTGD (VND) 427.870.129.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 30.659.171

Cao nhất 52 tuần (VND) 20.700

Thấp nhất 52 tuần (VND) 7.500

 Cập nhật lúc: 29/11/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)14.718,14

SLCP lưu hành (Tr CP) 813,16

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.542,47

PE 28,14

PB 1,46

EPS (VND) 643

 Cập nhật lúc: 29/11/2023 14:15:00