Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

SHS (Chứng khoán SG - HN)

8.100 0 (0,00%)
KLGD (CP) 544.600  GTGD (Tr VND) 4.426,00
Cập nhật lúc: 2:45 CH 27/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHS

SHS

Biểu đồ Khối lượng GD SHS

SHS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)8.100

Giá mở cửa (VND) 8.200

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 544.690

GTGD (VND) 4.427.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 772.324

Cao nhất 52 tuần (VND) 8.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 4.400

 Cập nhật lúc: 27/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)810,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 100,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)563,34

PE 6,77

PB 0,70

EPS (VND) 1.196

 Cập nhật lúc: 27/04/2017 14:15:00