Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

SHS (Chứng khoán SG - HN)

47.700 -4.400 (-8,45%)
KLGD (CP) 177.344.840  GTGD (Tr VND) 891.120,18
Cập nhật lúc: 2:59 CH 03/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHS

SHS

Biểu đồ Khối lượng GD SHS

SHS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)47.700

Giá mở cửa (VND) 52.100

% Thay đổi (%) -8,45%

KLGD (CP) 17.734.684

GTGD (VND) 891.129.717.400

KLGDTB 10 Ngày (CP) 13.918.649

Cao nhất 52 tuần (VND) 56.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.527

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)15.515,14

SLCP lưu hành (Tr CP) 325,27

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.805,02

PE 14,94

PB 2,27

EPS (VND) 3.192

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00