Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

SHS (Chứng khoán SG - HN)

13.400 0 (0,00%)
KLGD (CP) 10.466.270  GTGD (Tr VND) 13.872,47
Cập nhật lúc: 2:11 CH 23/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHS

SHS

Biểu đồ Khối lượng GD SHS

SHS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)13.400

Giá mở cửa (VND) 13.300

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 1.125.427

GTGD (VND) 14.928.321.100

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.737.128

Cao nhất 52 tuần (VND) 14.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 3.837

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.340,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 100,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)563,34

PE 11,20

PB 1,16

EPS (VND) 1.196

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00