Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SHS (Chứng khoán SG - HN)

14.300 -100 (-0,69%)
KLGD (CP) 27.467.800  GTGD (Tr VND) 36.703,93
Cập nhật lúc: 2:13 CH 11/12/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHS

SHS

Biểu đồ Khối lượng GD SHS

SHS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)14.300

Giá mở cửa (VND) 14.500

% Thay đổi (%) -0,69%

KLGD (CP) 4.882.980

GTGD (VND) 64.651.407.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.486.106

Cao nhất 52 tuần (VND) 25.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.500

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.507,16

SLCP lưu hành (Tr CP) 105,40

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.089,56

PE 3,64

PB 0,85

EPS (VND) 3.932

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00