Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

SHS (Chứng khoán SG - HN)

11.000 -100 (-0,90%)
KLGD (CP) 3.810.900  GTGD (Tr VND) 4.209,47
Cập nhật lúc: 1:59 CH 15/02/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SHS

SHS

Biểu đồ Khối lượng GD SHS

SHS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.100

Giá mở cửa (VND) 11.100

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 485.690

GTGD (VND) 5.360.827.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 380.730

Cao nhất 52 tuần (VND) 21.712

Thấp nhất 52 tuần (VND) 9.439

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)2.242,29

SLCP lưu hành (Tr CP) 202,01

Doanh thu thuần (Tỷ VND)1.274,26

PE 4,22

PB 0,83

EPS (VND) 2.633

 Cập nhật lúc: 15/02/2019 14:15:00