Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
56.800
+15.350
9.400
91.000
+13.200
100
50.000
+12.500
3.400
27.600
+11.900
400
198.900
+9.000
1.700

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
18.400
+11.700
1.000
27.800
+9.800
89.160
120.000
+9.000
4.030
37.300
+8.400
66.000
40.500
+8.100
270.230

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
381.500
+245.600
3.000
185.000
+116.000
1.000
132.600
+65.407
781.210
80.000
+53.000
100.000
300.000
+42.500
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
77.900
+900
525.100
92.400
+700
1.290.600
18.450
+350
4.337.900
31.800
+200
13.270.100
18.100
+50
5.113.800

 

1.096,73
-6,07
-0,56%
226,15
-0,88
-0,39%
84,89
-0,15
-0,18%
1.081,70
-11,46
-1,05%