Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
62.400
+13.400
400
88.800
+11.800
1.300
64.000
+11.000
100
169.000
+8.800
7.100
56.500
+7.050
400

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
90.000
+27.500
1.000
280.000
+19.300
43.010
44.000
+14.100
156.060
44.000
+7.500
152.000
34.700
+6.700
10.550

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
185.000
+116.000
1.000
80.000
+53.000
100.000
78.100
+47.800
1.000
69.500
+27.800
1.000
37.500
+24.600
8.000.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
169.000
+8.800
7.100
98.400
+4.400
7.650.600
105.800
+4.300
13.200
112.100
+3.100
2.425.300
39.150
+1.150
37.578.600

 

1.497,15
-3,66
-0,25%
458,63
-1,04
-0,23%
114,34
-0,27
-0,24%
1.566,55
-5,91
-0,38%