Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
28.850
+5.250
100
11.300
+4.750
3.500
22.500
+3.900
100
17.950
+3.250
1.000
52.500
+3.200
152.800

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
41.900
+7.900
4.000
57.400
+6.400
1.000
26.000
+5.600
89.000
48.500
+5.500
5.000
18.400
+3.900
1.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
185.000
+116.000
1.000
80.000
+53.000
100.000
69.500
+27.800
1.000
63.000
+23.000
8.000
73.000
+23.000
22.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
72.700
+2.400
687.000
31.850
+1.550
8.903.300
40.250
+950
3.863.000
19.650
+850
26.551.600
44.700
+800
1.202.800

 

1.091,41
+13,02
+1,20%
226,03
+2,06
+0,92%
83,96
+0,45
+0,54%
1.086,96
+18,87
+1,77%