Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

NRC (Tập đoàn Danh Khôi)

4.600 -100 (-2,13%)
KLGD (CP) 8.863.350  GTGD (Tr VND) 4.125,78
Cập nhật lúc: 2:08 CH 03/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá NRC

NRC

Biểu đồ Khối lượng GD NRC

NRC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)4.600

Giá mở cửa (VND) 4.700

% Thay đổi (%) -2,13%

KLGD (CP) 1.064.035

GTGD (VND) 4.943.304.500

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.457.594

Cao nhất 52 tuần (VND) 24.667

Thấp nhất 52 tuần (VND) 3.700

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)425,95

SLCP lưu hành (Tr CP) 92,60

Doanh thu thuần (Tỷ VND)194,24

PE 64,01

PB 0,31

EPS (VND) 72

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00