Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
147.700
+43.700
5.100
45.100
+15.600
580
74.200
+10.900
76.090
75.700
+10.700
20
89.900
+9.900
10

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
31.500
+6.700
6.000
36.300
+5.700
596.000
30.000
+5.700
256.000
18.900
+5.300
25.000
15.000
+5.000
1.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
132.000
+96.690
1.000
128.300
+78.110
748.900
105.000
+54.990
17.000
67.500
+50.200
1.000
50.100
+48.500
28.100

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
119.000
+3.700
55.640
117.500
+1.600
7.170
79.400
+1.100
364.490
90.900
+900
847.540
33.450
+500
534.740

 

983,78
-2,51
-0,26%
106,13
-0,15
-0,14%
55,39
0,00
0,00%
897,66
-3,70
-0,41%