Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
106.200
+52.500
2.900
86.000
+43.450
3.600
69.900
+41.350
4.100
88.800
+30.800
1.300
37.450
+17.550
9.300

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
59.000
+22.000
2.000
22.500
+16.700
40.000
61.000
+16.600
262.000
50.000
+12.000
5.000
40.000
+12.000
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
185.000
+116.000
1.000
220.000
+68.000
1.000
80.000
+53.000
100.000
78.100
+52.400
1.000
69.500
+27.800
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
111.000
+4.500
35.700
29.300
+1.900
2.406.200
27.300
+1.400
7.405.300
55.600
+1.100
2.149.500
30.450
+950
444.600

 

1.045,52
-2,90
-0,28%
211,00
+2,21
+1,06%
71,41
+0,54
+0,76%
1.042,64
-6,57
-0,63%