Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Cổ phiếu VPBank chào sàn giá 39.000 đồng đắt hay rẻ?
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
61.900
+16.150
250
45.100
+15.100
580
100.000
+14.900
300
36.200
+10.450
170
29.700
+9.700
9.050

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
45.900
+17.900
1.000
33.500
+6.500
1.000
29.000
+6.500
36.000
18.900
+5.900
25.000
15.000
+5.100
1.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
132.000
+63.900
1.000
185.000
+43.349
467.940
46.500
+24.300
3.000
63.000
+23.000
8.000
66.400
+21.600
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
105.900
+3.400
11.290
81.000
+3.300
9.720
29.100
+1.400
505.030
126.000
+1.400
1.078.200
22.850
+850
38.540

 

982,34
+6,29
+0,64%
107,07
+0,33
+0,31%
57,54
+0,12
+0,21%
878,73
+7,92
+0,91%