Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
106.200
+46.200
2.900
86.000
+42.000
3.600
69.900
+29.500
4.100
88.800
+22.800
1.300
59.400
+19.450
23.700

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
130.000
+64.000
859.000
61.000
+20.500
262.000
44.000
+13.500
100.000
50.000
+10.300
1.000
40.000
+10.100
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
185.000
+116.000
1.000
80.000
+53.000
100.000
78.100
+52.400
1.000
220.000
+40.000
1.000
69.500
+27.800
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
111.900
+3.300
273.700
35.300
+600
3.700
113.300
+500
440.000
187.500
+500
35.200
114.400
+500
1.818.900

 

1.206,26
-8,44
-0,70%
264,44
-1,20
-0,45%
88,59
+0,04
+0,05%
1.215,41
-13,53
-1,10%