Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
45.100
+16.100
580
75.700
+11.600
20
29.700
+9.300
9.050
19.150
+9.150
2.790
21.300
+8.250
10

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
29.300
+12.200
8.000
19.400
+7.100
1.000
31.500
+6.700
6.000
39.000
+5.000
10.000
9.500
+4.100
1.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
132.000
+96.690
1.000
125.000
+76.000
4.000
125.000
+74.990
158.000
114.500
+64.310
751.450
98.000
+39.000
2.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
104.300
+5.300
378.470
53.600
+3.600
18.540
59.700
+2.700
339.820
89.100
+1.200
206.100
28.400
+1.100
865.540

 

981,78
-20,52
-2,05%
107,81
-1,81
-1,65%
56,89
-0,12
-0,21%
907,87
-16,25
-1,76%