Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinGroup ra mắt FiinGate - Nền tảng phân tích thông tin doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
29.700
+16.150
9.050
21.250
+11.670
50
28.000
+8.000
1.550
51.000
+5.400
100
64.800
+5.300
34.160

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
60.500
+30.900
114.000
70.100
+25.700
3.000
45.900
+10.900
1.000
83.500
+6.215
52.000
38.000
+5.600
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
185.000
+116.000
1.000
78.100
+37.200
1.000
80.000
+35.000
100.000
49.900
+26.900
30.000
63.000
+23.000
8.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
182.500
+4.800
104.940
77.600
+2.300
1.023.760
26.650
+1.700
1.607.220
64.700
+1.600
3.207.050
87.300
+700
86.960

 

875,72
+0,92
+0,10%
114,19
+0,55
+0,48%
55,88
-0,10
-0,18%
820,57
+1,87
+0,23%