Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
139.800
+35.600
1.400
78.800
+20.500
6.490
212.000
+17.000
94.820
28.000
+11.100
20
27.150
+8.250
30

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
67.500
+7.400
1.000
32.000
+4.800
5.000
33.500
+4.500
41.000
172.000
+4.000
11.750
52.000
+3.700
30.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
20.400
+17.100
1.000
49.300
+13.100
1.000
58.000
+12.000
4.000
33.000
+11.900
11.000
20.200
+11.200
88.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
212.000
+17.000
94.820
47.800
+1.600
818.350
62.800
+800
36.630
41.800
+600
18.870
30.100
+500
649.010

 

717,44
+2,97
+0,41%
91,16
0,00
0,00%
56,68
+0,30
+0,53%
666,22
+4,41
+0,67%