Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

VCB (Vietcombank)

35.100 +250 (+0,71%)
KLGD (CP) 1.522.920  GTGD (Tr VND) 55.916,86
Cập nhật lúc: 2:47 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VCB

VCB

Biểu đồ Khối lượng GD VCB

VCB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)35.100

Giá mở cửa (VND) 34.800

% Thay đổi (%) 0,71%

KLGD (CP) 1.522.920

GTGD (VND) 53.208.190.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 923.560

Cao nhất 52 tuần (VND) 43.929

Thấp nhất 52 tuần (VND) 32.457

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)126.281,68

SLCP lưu hành (Tr CP) 3.597,77

Doanh thu thuần (Tỷ VND)24.879,63

PE 17,55

PB 2,52

EPS (VND) 2.000

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00