Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

AAA (An Phát Bioplastics)

8.100 0 (0,00%)
KLGD (CP) 1.089.900  GTGD (Tr VND) 20.860,52
Cập nhật lúc: 10:48 SA 06/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá AAA

AAA

Biểu đồ Khối lượng GD AAA

AAA

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)8.250

Giá mở cửa (VND) 8.120

% Thay đổi (%) 1,85%

KLGD (CP) 3.168.700

GTGD (VND) 25.754.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 4.889.205

Cao nhất 52 tuần (VND) 19.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.300

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)3.153,76

SLCP lưu hành (Tr CP) 382,27

Doanh thu thuần (Tỷ VND)15.289,44

PE 18,81

PB 0,51

EPS (VND) 439

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00