Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Thị trường > Top KL giao dịch »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
14.700
+950
50.168.100
19.150
+1.250
22.375.100
49.400
-1.100
22.071.400
3.560
+230
20.933.300
51.500
-300
17.065.800

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
27.200
+200
356.383.540
30.000
+700
162.807.210
5.600
+500
136.583.670
19.100
+900
78.348.640
42.200
+700
74.993.110

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
21.200
-18
208.963.440
2.300
+200
110.219.860
12.500
+190
110.154.000
2.100
0
82.854.650
31.800
+10.624
79.132.660

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
49.400
-1.100
22.071.400
51.500
-300
17.065.800
29.300
+100
16.759.500
12.400
+350
15.703.700
50.200
-300
15.283.900

 

1.364,55
+8,03
+0,59%
317,07
+3,42
+1,09%
89,55
+0,73
+0,82%
1.469,18
+3,60
+0,25%