Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top KL giao dịch »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
16.550
+100
35.333.900
5.320
-140
22.375.800
10.950
-300
22.311.200
3.780
+190
21.477.100
21.300
+250
17.954.400

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
18.100
0
400.365.910
21.600
-300
129.681.470
38.600
-400
68.644.530
19.900
+400
47.081.360
21.400
-200
42.756.280

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
28.000
+4.793
138.380.320
12.500
+4.185
110.154.000
31.800
+10.624
79.132.660
16.000
+1.150
56.284.000
18.800
-106
53.554.880

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
18.000
-100
17.733.100
27.500
-300
13.608.300
31.800
+200
13.270.100
27.000
0
9.795.400
18.100
+50
5.113.800

 

1.096,73
-6,07
-0,56%
226,15
-0,88
-0,39%
84,99
-0,05
-0,06%
1.081,70
-11,46
-1,05%