Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top KL giao dịch »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
20.650
+900
33.110.900
25.000
-750
28.192.600
3.570
0
15.911.500
14.350
+800
14.388.100
14.400
-200
12.570.200

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
8.700
+100
143.013.250
21.900
+200
97.160.950
37.400
+200
25.681.990
23.700
+400
24.513.890
14.000
+400
17.191.690

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
28.000
+1.486
138.380.320
12.500
+1.796
110.154.000
31.800
+10.624
79.132.660
16.000
+1.150
56.284.000
16.100
-101
49.252.230

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
20.650
+900
33.110.900
25.000
-750
28.192.600
14.400
-200
12.570.200
18.100
+150
9.715.600
19.100
+50
7.746.300

 

1.072,09
+6,25
+0,58%
210,62
+0,62
+0,30%
76,43
+0,89
+1,18%
1.073,38
+3,88
+0,36%