Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

BDB (Sách Bình Định)

11.800 -1.100 (-8,53%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 2,47
Cập nhật lúc: 10:52 SA 06/02/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá BDB

BDB

Biểu đồ Khối lượng GD BDB

BDB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)11.800

Giá mở cửa (VND) 12.900

% Thay đổi (%) -8,53%

KLGD (CP) 200

GTGD (VND) 2.470.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 40

Cao nhất 52 tuần (VND) 15.200

Thấp nhất 52 tuần (VND) 6.500

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)13,29

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,13

Doanh thu thuần (Tỷ VND)74,83

PE 9,53

PB 0,94

EPS (VND) 1.238

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00