Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

VFG (Khử trùng Việt Nam)

76.900 +3.363 (+4,57%)
KLGD (CP) 6.320  GTGD (Tr VND) 484,88
Cập nhật lúc: 2:47 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VFG

VFG

Biểu đồ Khối lượng GD VFG

VFG

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)75.400

Giá mở cửa (VND) 78.000

% Thay đổi (%) 2,53%

KLGD (CP) 6.320

GTGD (VND) 475.960.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 8.249

Cao nhất 52 tuần (VND) 93.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 59.208

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.406,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 18,28

Doanh thu thuần (Tỷ VND)2.290,07

PE 10,10

PB 1,78

EPS (VND) 7.617

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00