Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

GLT (KT Điện Toàn Cầu)

21.900 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:01 CH 28/03/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá GLT

GLT

Biểu đồ Khối lượng GD GLT

GLT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)21.900

Giá mở cửa (VND) 21.900

% Thay đổi (%) 9,50%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 2.190.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 411

Cao nhất 52 tuần (VND) 30.100

Thấp nhất 52 tuần (VND) 17.392

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)204,79

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,35

Doanh thu thuần (Tỷ VND)593,82

PE 8,14

PB 1,34

EPS (VND) 2.692

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00