Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

BTW (Cấp nước Bến Thành)

38.000 -1.200 (-3,06%)
KLGD (CP) 41.010  GTGD (Tr VND) 155,84
Cập nhật lúc: 1:00 CH 15/08/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá BTW

BTW

Biểu đồ Khối lượng GD BTW

BTW

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)39.200

Giá mở cửa (VND) 39.200

% Thay đổi (%) 9,80%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 3.920.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 120

Cao nhất 52 tuần (VND) 41.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.657

 Cập nhật lúc: 29/11/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)366,91

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,36

Doanh thu thuần (Tỷ VND)468,75

PE 7,74

PB 1,42

EPS (VND) 5.066

 Cập nhật lúc: 29/11/2023 14:15:00