Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

BTW (Cấp nước Bến Thành)

29.000 -13.300 (-31,44%)
KLGD (CP) 6.000  GTGD (Tr VND) 17,31
Cập nhật lúc: 2:09 CH 10/05/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá BTW

BTW

Biểu đồ Khối lượng GD BTW

BTW

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)42.300

Giá mở cửa (VND) 42.300

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 266

Cao nhất 52 tuần (VND) 42.300

Thấp nhất 52 tuần (VND) 20.669

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)395,93

SLCP lưu hành (Tr CP) 9,36

Doanh thu thuần (Tỷ VND)468,75

PE 7,84

PB 1,49

EPS (VND) 5.397

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00