Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PHN (Pin Hà Nội)

44.000 +1.800 (+4,27%)
KLGD (CP) 100.000  GTGD (Tr VND) 440,00
Cập nhật lúc: 1:33 CH 10/03/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PHN

PHN

Biểu đồ Khối lượng GD PHN

PHN

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)42.200

Giá mở cửa (VND) 42.200

% Thay đổi (%) 9,61%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 4.220.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 55

Cao nhất 52 tuần (VND) 47.550

Thấp nhất 52 tuần (VND) 26.149

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)306,12

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,25

Doanh thu thuần (Tỷ VND)364,29

PE 9,16

PB 2,46

EPS (VND) 4.608

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00