Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

PHN (Pin Hà Nội)

41.500 +2.000 (+5,06%)
KLGD (CP) 3.000  GTGD (Tr VND) 11,75
Cập nhật lúc: 9:39 SA 07/12/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PHN

PHN

Biểu đồ Khối lượng GD PHN

PHN

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)39.500

Giá mở cửa (VND) 39.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 20

Cao nhất 52 tuần (VND) 47.550

Thấp nhất 52 tuần (VND) 26.149

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)286,53

SLCP lưu hành (Tr CP) 7,25

Doanh thu thuần (Tỷ VND)461,40

PE 7,80

PB 2,28

EPS (VND) 5.064

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00