Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
88.800
+10.800
1.300
37.550
+10.450
10
79.700
+9.100
100
31.000
+7.200
200
64.000
+5.000
100

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
90.000
+26.500
1.000
48.500
+22.300
12.000
48.000
+13.500
21.040
74.000
+11.000
11.000
142.000
+7.300
187.390

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
185.000
+116.000
1.000
80.000
+53.000
100.000
78.100
+47.800
1.000
100.000
+39.726
7.220
69.500
+27.800
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
141.900
+4.900
1.109.800
60.100
+3.200
940.500
94.200
+2.300
1.526.500
92.100
+1.100
2.440.400
83.600
+1.000
585.000

 

1.364,55
+8,03
+0,59%
317,07
+3,42
+1,09%
89,55
+0,73
+0,82%
1.469,18
+3,60
+0,25%