Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
106.200
+45.700
2.900
86.000
+43.000
3.600
69.900
+29.900
4.100
88.800
+23.800
1.300
59.400
+20.450
23.700

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
130.000
+65.100
859.000
61.000
+20.500
262.000
44.000
+13.500
100.000
50.000
+10.300
1.000
40.000
+10.100
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
185.000
+116.000
1.000
80.000
+53.000
100.000
78.100
+52.400
1.000
220.000
+40.000
1.000
69.500
+27.800
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
187.800
+5.000
6.500
106.900
+2.900
248.400
79.800
+1.800
385.200
76.500
+1.500
411.600
73.000
+1.200
1.336.500

 

1.133,77
-9,85
-0,87%
249,41
-2,94
-1,17%
85,22
-0,62
-0,72%
1.147,44
-13,22
-1,14%