Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top % tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
2.490
+24.800,00%
495.000
1.530
+15.200,00%
25.800
2.900
+14.400,00%
19.400
2.800
+13.900,00%
151.900
1.700
+8.400,00%
269.400

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
13.000
+78,08%
1.360
44.000
+59,42%
156.060
21.200
+57,04%
226.600
12.500
+38,89%
1.000
17.700
+32,09%
27.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
6.700
+3.250,00%
5.000
10.000
+809,09%
17.000
22.300
+328,85%
1.000
8.000
+321,05%
12.000
80.000
+196,30%
100.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
16.500
+6,45%
12.445.800
42.950
+5,52%
15.676.800
150.100
+4,96%
611.900
49.000
+4,47%
4.703.200
79.400
+4,19%
4.425.100

 

1.471,12
+31,41
+2,18%
410,23
+9,47
+2,36%
108,03
+1,32
+1,24%
1.516,16
+44,85
+3,05%