Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

AAA (An Phát Bioplastics)

17.000 +450 (+2,71%)
KLGD (CP) 3.109.300  GTGD (Tr VND) 68.783,62
Cập nhật lúc: 1:33 CH 25/01/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá AAA

AAA

Biểu đồ Khối lượng GD AAA

AAA

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)17.000

Giá mở cửa (VND) 16.400

% Thay đổi (%) 2,71%

KLGD (CP) 4.383.700

GTGD (VND) 73.116.000.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 6.766.440

Cao nhất 52 tuần (VND) 23.400

Thấp nhất 52 tuần (VND) 10.425

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)5.549,39

SLCP lưu hành (Tr CP) 326,43

Doanh thu thuần (Tỷ VND)7.428,56

PE 17,05

PB 1,05

EPS (VND) 997

 Cập nhật lúc: 25/01/2022 14:15:00