Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

DTT (Kỹ nghệ & Nhựa Đô Thành)

10.800 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 9:01 SA 26/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DTT

DTT

Biểu đồ Khối lượng GD DTT

DTT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)10.800

Giá mở cửa (VND) 10.800

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 500

GTGD (VND) 5.400.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.599

Cao nhất 52 tuần (VND) 12.350

Thấp nhất 52 tuần (VND) 7.000

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)88,04

SLCP lưu hành (Tr CP) 8,15

Doanh thu thuần (Tỷ VND)125,97

PE 13,34

PB 0,72

EPS (VND) 810

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00