Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

DTT (Kỹ nghệ & Nhựa Đô Thành)

9.500 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 9:00 SA 30/05/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá DTT

DTT

Biểu đồ Khối lượng GD DTT

DTT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)9.500

Giá mở cửa (VND) 0

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 593

Cao nhất 52 tuần (VND) 12.350

Thấp nhất 52 tuần (VND) 7.000

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)77,44

SLCP lưu hành (Tr CP) 8,15

Doanh thu thuần (Tỷ VND)125,97

PE 11,73

PB 0,63

EPS (VND) 810

 Cập nhật lúc: 29/05/2017 14:15:00