Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

THS (Thanh Hoa Sông Đà)

9.300 -900 (-8,82%)
KLGD (CP) 30.000  GTGD (Tr VND) 27,94
Cập nhật lúc: 10:42 SA 06/02/2024

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá THS

THS

Biểu đồ Khối lượng GD THS

THS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)10.200

Giá mở cửa (VND) 10.200

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 10

Cao nhất 52 tuần (VND) 20.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 8.877

 Cập nhật lúc: 27/02/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)27,54

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)226,78

PE 11,64

PB 0,68

EPS (VND) 876

 Cập nhật lúc: 27/02/2024 14:15:00