Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

THS (Thanh Hoa Sông Đà)

10.100 -2.000 (-16,53%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 1,01
Cập nhật lúc: 11:29 SA 31/05/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá THS

THS

Biểu đồ Khối lượng GD THS

THS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)12.100

Giá mở cửa (VND) 12.100

% Thay đổi (%) 9,01%

KLGD (CP) 100

GTGD (VND) 1.210.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 50

Cao nhất 52 tuần (VND) 35.320

Thấp nhất 52 tuần (VND) 8.877

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)32,67

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)252,81

PE 9,80

PB 0,81

EPS (VND) 1.235

 Cập nhật lúc: 06/06/2023 14:15:00