Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

THS (Thanh Hoa Sông Đà)

21.200 +4.700 (+28,48%)
KLGD (CP) 226.600  GTGD (Tr VND) 480,39
Cập nhật lúc: 2:56 CH 28/06/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá THS

THS

Biểu đồ Khối lượng GD THS

THS

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)0

Giá mở cửa (VND) 0

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 0

Thấp nhất 52 tuần (VND) 0

 Cập nhật lúc: 18/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 0,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)0,00

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 18/01/2022 14:15:00