Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top % tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.150
+1.337,50%
81.700
720
+800,00%
272.500
410
+720,00%
227.300
560
+700,00%
5.600
2.900
+625,00%
19.400

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
44.000
+46,67%
156.060
90.000
+44,46%
1.000
21.200
+28,48%
226.600
13.800
+22,12%
110.000
6.100
+22,00%
726.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
6.700
+3.250,00%
5.000
10.000
+809,09%
17.000
22.300
+328,85%
1.000
8.000
+321,05%
12.000
80.000
+196,30%
100.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
126.100
+4,73%
458.700
7.890
+4,64%
24.012.500
97.300
+3,51%
351.700
137.800
+3,22%
484.400
69.400
+2,81%
232.700

 

1.454,13
-27,92
-1,89%
449,27
-8,96
-1,96%
112,11
-2,44
-2,13%
1.503,98
-36,90
-2,39%