Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top % tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
22.550
+108,79%
17.700
86.000
+100,00%
3.600
106.200
+75,53%
2.900
20.500
+75,21%
300
69.900
+74,75%
4.100

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
13.000
+109,68%
1.360
130.000
+100,31%
859.000
12.600
+55,56%
1.000
9.200
+50,82%
1.000
61.000
+50,62%
262.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
6.700
+3.250,00%
5.000
10.000
+1.566,67%
17.000
22.300
+395,56%
1.000
6.300
+350,00%
1.000
18.800
+347,62%
3.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
106.900
+2,78%
248.400
187.800
+2,73%
6.500
79.800
+2,30%
385.200
35.700
+2,00%
595.400
76.500
+2,00%
411.600

 

1.133,77
-9,85
-0,87%
249,41
-2,94
-1,17%
85,22
-0,62
-0,72%
1.147,44
-13,22
-1,14%