Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
9.540
-67,83%
11.000
8.600
-40,28%
3.600
74.900
-32,16%
2.300
51.800
-29,05%
11.100
4.940
-28,93%
50.800

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
15.400
-57,22%
55.000
6.500
-56,67%
2.000
15.500
-55,33%
1.000
16.900
-47,84%
467.500
9.100
-46,78%
10.100

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.200
-86,96%
1.000
700
-75,86%
2.000
6.600
-70,67%
20.000
15.500
-67,02%
9.000
11.700
-66,67%
19.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
22.400
-6,67%
18.325.800
42.000
-4,98%
2.199.100
51.800
-4,08%
37.332.700
111.100
-2,80%
4.479.800
13.800
-2,48%
13.917.100

 

1.454,13
-27,92
-1,89%
449,27
-8,96
-1,96%
112,11
-2,44
-2,13%
1.503,98
-36,90
-2,39%