Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
4.150
-50,13%
157.300
2.070
-40,69%
17.900
990
-38,13%
260.700
74.900
-35,60%
2.300
9.340
-29,25%
300

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
24.400
-44,04%
1.040
14.100
-42,21%
2.728.230
16.500
-41,07%
18.000
1.500
-37,50%
1.045.100
36.000
-35,71%
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.200
-92,41%
1.000
17.700
-75,48%
1.000
3.100
-71,56%
72.000
6.600
-70,67%
20.000
19.500
-62,79%
3.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
7.840
-6,89%
13.559.500
79.600
-1,73%
2.426.000
106.300
-0,75%
543.300
33.100
-0,61%
9.137.700
119.800
-0,59%
373.800

 

1.471,12
+31,41
+2,18%
410,23
+9,47
+2,36%
108,03
+1,32
+1,24%
1.516,16
+44,85
+3,05%