Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Chứng khoán vẫn hấp dẫn về trung hạn
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
7.820
-39,85%
30
130
-31,58%
927.500
19.900
-25,31%
400
30
-25,00%
1.812.700
1.210
-21,43%
35.000

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
10.000
-69,70%
1.450.100
15.500
-56,09%
1.000
1.500
-37,50%
1.045.100
17.300
-37,09%
1.000
11.900
-33,89%
1.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
2.900
-79,72%
39.000
1.200
-76,00%
1.000
6.600
-70,67%
20.000
25.500
-65,54%
14.000
1.600
-65,22%
1.010

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
49.400
-5,00%
22.071.400
65.200
-2,40%
8.259.800
117.300
-1,52%
1.178.100
108.800
-1,10%
2.851.700
50.200
-0,99%
14.084.500

 

1.364,55
+8,03
+0,59%
317,08
+3,43
+1,09%
89,32
+0,50
+0,56%
1.469,18
+3,60
+0,25%