Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
47.900
-31,58%
500
74.900
-28,60%
2.300
84.100
-28,37%
100
15.000
-20,64%
10.000
35.150
-18,73%
100

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
16.500
-55,76%
18.000
19.800
-42,61%
123.000
25.000
-40,33%
4.000
19.200
-36,00%
2.000
24.100
-34,69%
1.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.200
-90,55%
1.000
17.700
-87,45%
1.000
1.500
-85,00%
1.000
8.700
-73,72%
2.270
6.600
-70,67%
20.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
54.600
-5,05%
1.087.000
11.500
-1,29%
2.595.200
20.100
-0,99%
5.286.500
12.750
-0,78%
4.922.200
19.800
-0,76%
3.871.400

 

1.133,77
-9,85
-0,87%
249,41
-2,94
-1,17%
85,22
-0,62
-0,72%
1.147,44
-13,22
-1,14%