Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

PYU (Công trình đô thị Phúc Yên)

6.600 -15.900 (-70,67%)
KLGD (CP) 20.000  GTGD (Tr VND) 13,20
Cập nhật lúc: 10:46 SA 30/07/2020

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PYU

PYU

Biểu đồ Khối lượng GD PYU

PYU

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)22.500

Giá mở cửa (VND) 22.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 22.500

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.500

 Cập nhật lúc: 18/01/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)46,66

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,07

Doanh thu thuần (Tỷ VND)51,92

PE 12,45

PB 0,97

EPS (VND) 1.808

 Cập nhật lúc: 18/01/2022 14:15:00