Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

VHF (Chế biến lương thực Vĩnh Hà)

12.600 +100 (+0,80%)
KLGD (CP) 26.000  GTGD (Tr VND) 32,76
Cập nhật lúc: 2:54 CH 17/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VHF

VHF

Biểu đồ Khối lượng GD VHF

VHF

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)12.500

Giá mở cửa (VND) 12.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 12.541

Thấp nhất 52 tuần (VND) 12.500

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)268,75

SLCP lưu hành (Tr CP) 21,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)510,28

PE 39,58

PB 1,18

EPS (VND) 316

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00