Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VHF (Chế biến lương thực Vĩnh Hà)

12.600 -2.400 (-16,00%)
KLGD (CP) 26.000  GTGD (Tr VND) 32,76
Cập nhật lúc: 2:54 CH 17/05/2018

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VHF

VHF

Biểu đồ Khối lượng GD VHF

VHF

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)15.000

Giá mở cửa (VND) 15.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 15.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 7.290

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)322,50

SLCP lưu hành (Tr CP) 21,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)425,82

PE 51,82

PB 1,41

EPS (VND) 289

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00