Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

VHF (Chế biến lương thực Vĩnh Hà)

17.300 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 2:37 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VHF

VHF

Biểu đồ Khối lượng GD VHF

VHF

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)17.300

Giá mở cửa (VND) 17.300

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 17.800

Thấp nhất 52 tuần (VND) 5.801

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)371,95

SLCP lưu hành (Tr CP) 21,50

Doanh thu thuần (Tỷ VND)841,00

PE 2.062,57

PB 1,68

EPS (VND) 8

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00