Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VE4 (Xây dựng điện VNECO4)

179.100 -82.900 (-31,64%)
KLGD (CP) 1.000  GTGD (Tr VND) 17,91
Cập nhật lúc: 1:58 CH 18/08/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VE4

VE4

Biểu đồ Khối lượng GD VE4

VE4

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)262.000

Giá mở cửa (VND) 262.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 20

Cao nhất 52 tuần (VND) 262.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 68.000

 Cập nhật lúc: 29/09/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)269,34

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,03

Doanh thu thuần (Tỷ VND)82,26

PE -83,88

PB 22,03

EPS (VND) -3.123

 Cập nhật lúc: 29/09/2023 14:15:00