Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

VE4 (Xây dựng điện VNECO4)

53.000 -30.000 (-36,14%)
KLGD (CP) 50.000  GTGD (Tr VND) 264,00
Cập nhật lúc: 10:50 SA 28/12/2021

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá VE4

VE4

Biểu đồ Khối lượng GD VE4

VE4

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)83.000

Giá mở cửa (VND) 83.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 170

Cao nhất 52 tuần (VND) 90.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 61.000

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)85,32

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,03

Doanh thu thuần (Tỷ VND)82,26

PE -44,91

PB 6,39

EPS (VND) -1.848

 Cập nhật lúc: 06/02/2023 14:15:00