Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

HAB (Sách và TB trường học Hà Nội)

28.000 -47.200 (-62,77%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 5,60
Cập nhật lúc: 10:42 SA 22/01/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá HAB

HAB

Biểu đồ Khối lượng GD HAB

HAB

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)0

Giá mở cửa (VND) 0

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 0

Cao nhất 52 tuần (VND) 0

Thấp nhất 52 tuần (VND) 0

 Cập nhật lúc: 02/03/2024 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 0,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)0,00

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 02/03/2024 14:15:00