Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
84.100
-39,50%
100
3.570
-28,60%
10.800
17.850
-25,63%
300
9.390
-25,48%
4.700
6.150
-24,45%
700

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
13.100
-65,44%
5.000
16.500
-53,39%
18.000
6.500
-49,61%
1.000
53.000
-36,14%
50.000
19.200
-36,00%
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.200
-93,22%
1.000
17.700
-87,45%
1.000
1.500
-85,00%
1.000
8.700
-75,49%
2.270
6.600
-70,67%
20.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
48.050
-3,71%
960.600
94.100
-2,69%
417.400
84.300
-1,41%
418.600
19.900
-1,25%
12.129.100
105.700
-1,22%
188.000

 

1.076,33
-1,26
-0,12%
215,28
-0,03
-0,01%
75,54
+0,66
+0,88%
1.085,70
-7,78
-0,71%