Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
10.050
-34,53%
52.100
6.150
-33,95%
700
74.900
-31,79%
2.300
2.470
-29,83%
218.200
2.300
-28,13%
72.200

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
16.500
-54,04%
18.000
17.000
-46,03%
40.000
53.000
-39,08%
50.000
19.200
-36,00%
2.000
6.500
-34,34%
1.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.200
-90,55%
1.000
17.700
-87,45%
1.000
1.500
-85,00%
1.000
13.800
-74,86%
4.000
6.600
-70,67%
20.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
39.000
-5,11%
1.935.500
21.300
-3,19%
5.216.100
26.500
-2,76%
9.586.900
18.750
-2,60%
34.797.000
79.500
-1,86%
448.700

 

1.045,52
-2,90
-0,28%
211,00
+2,21
+1,06%
71,41
+0,54
+0,76%
1.042,64
-6,57
-0,63%