Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.750
-23,92%
2.500
3.200
-23,81%
10
20.100
-23,14%
100
12.100
-20,66%
10
11.200
-18,85%
3.140

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
31.000
-47,55%
5.000
13.400
-36,49%
11.000
12.300
-35,60%
1.000
8.000
-31,03%
97.000
13.500
-25,82%
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
600
-95,86%
1.000
1.000
-91,38%
9.000
1.100
-86,42%
221.000
2.400
-78,57%
3.000
7.000
-76,74%
275.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
51.500
-7,04%
390.660
75.500
-4,56%
835.280
111.800
-3,04%
508.940
36.450
-2,02%
2.804.650
74.000
-1,99%
149.570

 

933,39
-10,58
-1,13%
107,62
+2,04
+1,93%
50,55
-0,04
-0,08%
926,50
-14,59
-1,55%