Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Cổ phiếu VPBank chào sàn giá 39.000 đồng đắt hay rẻ?
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
12.500
-47,70%
520
6.300
-30,00%
10
7.700
-27,36%
10.760
5.820
-27,35%
500
12.500
-17,77%
1.000

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
8.000
-37,50%
216.000
14.000
-35,78%
7.000
14.100
-30,20%
2.000
55.600
-26,84%
4.000
7.900
-20,20%
1.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
700
-95,17%
211.000
1.500
-87,07%
858.000
900
-86,76%
1.000
2.200
-80,36%
30.000
300
-72,73%
861.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
36.350
-4,35%
141.660
32.200
-1,83%
1.849.050
20.800
-1,66%
2.296.220
90.900
-1,20%
804.980
305.000
-1,11%
1.540

 

717,44
+2,97
+0,41%
91,16
0,00
0,00%
56,68
+0,30
+0,53%
666,22
+4,41
+0,67%