Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Cổ phiếu VPBank chào sàn giá 39.000 đồng đắt hay rẻ?
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
5.820
-41,75%
500
36.200
-28,32%
170
7.520
-21,10%
8.510
11.200
-19,72%
540
10.000
-19,36%
50

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
9.800
-34,23%
10.920
7.800
-30,36%
8.000
6.400
-29,67%
36.100
14.000
-29,29%
7.000
4.300
-27,12%
21.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
800
-94,48%
4.000
600
-91,18%
6.000
1.500
-87,07%
33.000
2.400
-78,57%
3.000
10.000
-66,67%
1.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
76.200
-11,50%
323.450
36.600
-7,81%
253.110
103.200
-4,45%
1.115.030
61.300
-4,22%
2.172.160
144.200
-3,36%
536.060

 

717,44
+2,97
+0,41%
91,16
0,00
0,00%
56,68
+0,30
+0,53%
666,22
+4,41
+0,67%