Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
84.100
-31,69%
100
15.000
-31,67%
10.000
74.900
-24,35%
2.300
18.250
-19,96%
500
47.900
-19,37%
500

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
16.500
-60,14%
18.000
19.800
-42,61%
123.000
25.000
-40,33%
4.000
18.000
-40,00%
37.000
19.200
-36,00%
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.200
-90,55%
1.000
17.700
-87,45%
1.000
1.500
-85,00%
1.000
8.700
-73,72%
2.270
6.600
-70,67%
20.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
16.650
-2,64%
362.800
20.600
-2,37%
9.558.800
76.500
-1,93%
958.800
110.500
-1,78%
158.500
13.450
-1,47%
8.988.100

 

1.206,26
-8,44
-0,70%
264,44
-1,20
-0,45%
88,59
+0,04
+0,05%
1.215,41
-13,53
-1,10%