Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SGH (Khách sạn Sài Gòn)

23.500 -1.500 (-6,00%)
KLGD (CP) 13.917.050  GTGD (Tr VND) 32.761,25
Cập nhật lúc: 3:02 CH 28/03/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SGH

SGH

Biểu đồ Khối lượng GD SGH

SGH

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.000

Giá mở cửa (VND) 25.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 250

Cao nhất 52 tuần (VND) 71.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 22.100

 Cập nhật lúc: 02/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)309,10

SLCP lưu hành (Tr CP) 12,36

Doanh thu thuần (Tỷ VND)28,08

PE 23,87

PB 1,69

EPS (VND) 1.047

 Cập nhật lúc: 02/06/2023 14:15:00