Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SGH (Khách sạn Sài Gòn)

40.000 +12.000 (+42,86%)
KLGD (CP) 2.000  GTGD (Tr VND) 8,00
Cập nhật lúc: 1:48 CH 10/03/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SGH

SGH

Biểu đồ Khối lượng GD SGH

SGH

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)28.000

Giá mở cửa (VND) 28.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 70

Cao nhất 52 tuần (VND) 55.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 25.200

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)0,00

SLCP lưu hành (Tr CP) 12,36

Doanh thu thuần (Tỷ VND)17,93

PE 0,00

PB 0,00

EPS (VND) 0

 Cập nhật lúc: 30/11/2022 14:15:00