Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Cổ phiếu VPBank chào sàn giá 39.000 đồng đắt hay rẻ?
Thị trường > Top % giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
12.500
-38,73%
520
18.600
-36,95%
1.100
8.000
-25,59%
2.160
6.300
-23,73%
10
6.610
-19,30%
17.470

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
10.000
-31,51%
2.000
4.500
-28,57%
1.000
7.200
-20,00%
1.000
3.800
-19,15%
77.000
18.500
-17,04%
10.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.200
-91,72%
144.000
1.500
-87,07%
354.000
5.100
-68,90%
2.000
3.300
-67,00%
1.000
3.700
-66,96%
12.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
25.000
-4,22%
7.690
19.200
-3,04%
273.690
20.500
-1,68%
441.150
67.200
-1,18%
544.340
22.900
-1,08%
847.480

 

717,44
+2,97
+0,41%
91,16
0,00
0,00%
56,68
+0,30
+0,53%
666,22
+4,41
+0,67%