Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Thị trường > Top % tăng »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
1.150
+1.050,00%
81.700
560
+600,00%
5.600
2.900
+504,16%
19.400
720
+500,00%
272.500
410
+310,00%
227.300

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
44.000
+47,16%
156.060
90.000
+44,00%
1.000
34.700
+23,93%
10.550
13.800
+22,12%
110.000
28.800
+21,52%
254.200

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
6.700
+3.250,00%
5.000
10.000
+809,09%
17.000
22.300
+328,85%
1.000
8.000
+321,05%
12.000
14.400
+300,00%
13.000

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
169.000
+5,49%
7.100
98.400
+4,68%
7.650.600
105.800
+4,23%
13.200
39.150
+3,02%
37.578.600
112.100
+2,84%
2.425.300

 

1.497,15
-3,66
-0,25%
458,63
-1,04
-0,23%
114,34
-0,27
-0,24%
1.566,55
-5,91
-0,38%