Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Hướng dẫn cách lọc cổ phiếu tốt bằng FiinPro
Cổ phiếu»

SBT (Mía đường Tây Ninh)

35.950 +50 (+0,13%)
KLGD (CP) 108.840  GTGD (Tr VND) 3.144,43
Cập nhật lúc: 9:19 SA 21/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SBT

SBT

Biểu đồ Khối lượng GD SBT

SBT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)35.900

Giá mở cửa (VND) 36.000

% Thay đổi (%) -0,83%

KLGD (CP) 1.905.690

GTGD (VND) 68.266.920.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.156.155

Cao nhất 52 tuần (VND) 36.700

Thấp nhất 52 tuần (VND) 21.999

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)9.089,46

SLCP lưu hành (Tr CP) 253,19

Doanh thu thuần (Tỷ VND)4.357,39

PE 26,53

PB 3,01

EPS (VND) 1.353

 Cập nhật lúc: 23/06/2017 14:15:00