Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

SBT (Mía đường Tây Ninh)

24.200 -50 (-0,21%)
KLGD (CP) 1.382.700  GTGD (Tr VND) 33.620,65
Cập nhật lúc: 2:47 CH 26/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SBT

SBT

Biểu đồ Khối lượng GD SBT

SBT

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.250

Giá mở cửa (VND) 24.300

% Thay đổi (%) -0,21%

KLGD (CP) 1.173.490

GTGD (VND) 28.173.980.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 1.075.001

Cao nhất 52 tuần (VND) 28.460

Thấp nhất 52 tuần (VND) 21.999

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)6.139,82

SLCP lưu hành (Tr CP) 253,19

Doanh thu thuần (Tỷ VND)4.357,39

PE 20,53

PB 2,09

EPS (VND) 1.181

 Cập nhật lúc: 25/04/2017 14:15:00