Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

SDN (Sơn Đồng Nai)

50.000 +7.100 (+16,55%)
KLGD (CP) 5.000  GTGD (Tr VND) 25,00
Cập nhật lúc: 9:20 SA 08/06/2022

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá SDN

SDN

Biểu đồ Khối lượng GD SDN

SDN

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)42.900

Giá mở cửa (VND) 40.000

% Thay đổi (%) 10,00%

KLGD (CP) 2.700

GTGD (VND) 115.540.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 373

Cao nhất 52 tuần (VND) 57.192

Thấp nhất 52 tuần (VND) 35.500

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)65,13

SLCP lưu hành (Tr CP) 1,52

Doanh thu thuần (Tỷ VND)128,76

PE 4,16

PB 1,16

EPS (VND) 10.320

 Cập nhật lúc: 03/02/2023 14:15:00