Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Cổ phiếu»

INC (Tư vấn Đầu tư IDICO)

25.100 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 3:01 CH 28/03/2023

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá INC

INC

Biểu đồ Khối lượng GD INC

INC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)25.100

Giá mở cửa (VND) 25.100

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 20

Cao nhất 52 tuần (VND) 37.900

Thấp nhất 52 tuần (VND) 13.343

 Cập nhật lúc: 02/06/2023 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)50,20

SLCP lưu hành (Tr CP) 2,00

Doanh thu thuần (Tỷ VND)27,10

PE 21,51

PB 1,95

EPS (VND) 1.167

 Cập nhật lúc: 02/06/2023 14:15:00