Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

CDC (Chương Dương Corp)

14.200 0 (0,00%)
KLGD (CP) 310  GTGD (Tr VND) 4,06
Cập nhật lúc: 2:47 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá CDC

CDC

Biểu đồ Khối lượng GD CDC

CDC

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)14.200

Giá mở cửa (VND) 14.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 310

GTGD (VND) 4.380.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 11.211

Cao nhất 52 tuần (VND) 14.750

Thấp nhất 52 tuần (VND) 8.807

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)223,03

SLCP lưu hành (Tr CP) 15,71

Doanh thu thuần (Tỷ VND)284,39

PE 10,55

PB 0,83

EPS (VND) 1.346

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00