Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng FiinRatings công bố xếp hạng tín nhiệm của Bamboo Capital với triển vọng tích cực
Cổ phiếu»

TET (May mặc Miền Bắc)

31.500 0 (0,00%)
KLGD (CP) 18.380  GTGD (Tr VND) 57,90
Cập nhật lúc: 10:51 SA 08/01/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TET

TET

Biểu đồ Khối lượng GD TET

TET

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)31.500

Giá mở cửa (VND) 31.500

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 112

Cao nhất 52 tuần (VND) 35.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 23.555

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)179,64

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)22,68

PE 17,00

PB 1,73

EPS (VND) 1.852

 Cập nhật lúc: 03/12/2021 14:15:00