Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

TET (May mặc Miền Bắc)

31.500 +1.500 (+5,00%)
KLGD (CP) 18.380  GTGD (Tr VND) 57,90
Cập nhật lúc: 10:51 SA 08/01/2019

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TET

TET

Biểu đồ Khối lượng GD TET

TET

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)30.000

Giá mở cửa (VND) 30.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 3.493

Cao nhất 52 tuần (VND) 35.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 23.500

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)171,09

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)38,86

PE 9,68

PB 1,69

EPS (VND) 3.099

 Cập nhật lúc: 23/04/2019 14:15:00