Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng StoxPlus - 10 năm một chặng đường "Enlightening the Market"!
Cổ phiếu»

TET (May mặc Miền Bắc)

30.000 +6.000 (+25,00%)
KLGD (CP) 3.600  GTGD (Tr VND) 108,00
Cập nhật lúc: 9:36 SA 16/06/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TET

TET

Biểu đồ Khối lượng GD TET

TET

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)24.000

Giá mở cửa (VND) 24.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 21

Cao nhất 52 tuần (VND) 26.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 23.500

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)136,87

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)36,41

PE 7,88

PB 1,47

EPS (VND) 3.047

 Cập nhật lúc: 11/12/2018 14:15:00