Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

TET (May mặc Miền Bắc)

29.000 0 (0,00%)
KLGD (CP) 0  GTGD (Tr VND) 0,00
Cập nhật lúc: 2:37 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá TET

TET

Biểu đồ Khối lượng GD TET

TET

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)29.000

Giá mở cửa (VND) 29.000

% Thay đổi (%) 0,00%

KLGD (CP) 0

GTGD (VND) 0

KLGDTB 10 Ngày (CP) 30

Cao nhất 52 tuần (VND) 39.600

Thấp nhất 52 tuần (VND) 14.000

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)165,39

SLCP lưu hành (Tr CP) 5,70

Doanh thu thuần (Tỷ VND)40,10

PE 29,93

PB 2,29

EPS (VND) 969

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00