Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng Data Analyst|Business Information-HN|2|03/31/2022
Thị trường > Top +/- giảm »

HOSE

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
84.100
-54.900
100
80.000
-14.600
9.900
46.000
-11.000
100
59.000
-8.900
600
33.500
-7.100
14.200

HNX

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
53.000
-30.000
50.000
13.100
-24.800
5.000
46.900
-21.100
68.000
16.500
-18.900
18.000
19.200
-10.800
2.000

UPCOM

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
17.700
-123.300
1.000
28.000
-47.200
2.000
33.700
-43.300
1.000
41.900
-37.400
1.000
8.700
-26.800
2.270

VN30

Mã CK
Giá
+/-
KLGD
94.100
-2.600
417.400
48.050
-1.850
960.600
105.700
-1.300
188.000
84.300
-1.200
418.600
81.300
-600
95.200

 

1.076,33
-1,26
-0,12%
215,28
-0,03
-0,01%
75,54
+0,66
+0,88%
1.085,70
-7,78
-0,71%