Giao diện Web Giao diện Mobile
   
Tin nóng BCI: Giải trình KQKD quý III/2016
Cổ phiếu»

PDN (Cảng Đồng Nai)

83.000 +5.100 (+6,54%)
KLGD (CP) 5.430  GTGD (Tr VND) 338,81
Cập nhật lúc: 2:47 CH 28/04/2017

Tin doanh nghiệp »

Xem thêm...

Biểu đồ »

Biểu đồ Giá PDN

PDN

Biểu đồ Khối lượng GD PDN

PDN

Nghìn CP

1 Ngày |  5 Ngày |  1 Tháng |  6 Tháng |  1 Năm

Giá và thanh khoản »

Giá đóng cửa (VND)83.000

Giá mở cửa (VND) 72.500

% Thay đổi (%) 6,54%

KLGD (CP) 5.430

GTGD (VND) 400.510.000

KLGDTB 10 Ngày (CP) 2.282

Cao nhất 52 tuần (VND) 83.000

Thấp nhất 52 tuần (VND) 37.668

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00

 
Chỉ số tài chính »

Vốn hóa (Tỷ VND)1.024,88

SLCP lưu hành (Tr CP) 12,35

Doanh thu thuần (Tỷ VND)421,92

PE 15,53

PB 2,74

EPS (VND) 5.344

 Cập nhật lúc: 28/04/2017 14:15:00